Rebecca Searle

F, b. 1816
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Rebecca Searle

F, b. 1781
 • Birth*: Rebecca Searle was born in 1781.
 • Last Edited: 11 Mar 2012

William Searle

M, b. 1806
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Family: Rebecca (?) b. 1811

Rebecca (?)

F, b. 1811
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Family: William Searle b. 1806

Rebecca Searle

F, b. 1823
 • Birth*: Rebecca Searle was born in 1823.
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Rhoda Searle

F, b. 1821
 • Birth*: Rhoda Searle was born in 1821.
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Richard Searle

M, b. 1781
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Richard Searle

M, b. 1828
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Richard Searle

M, b. 1821
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Richard Searle

M, b. 1791
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Richard Searle

M, b. 1781
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Sarah Searle

F, b. 1801
 • Birth*: Sarah Searle was born in 1801.
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Richard Searle

M, b. 1816
 • Birth*: Richard Searle was born in 1816.
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Richard Searle

M, b. 1814
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Richard Searle

M, b. 1833
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Richard Searle

M, b. 1801
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Richard Searle

M, b. 1816
 • Birth*: Richard Searle was born in 1816.
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Richard Searle

M, b. 1783
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Family: Sarah (?) b. 1781

Sarah (?)

F, b. 1781
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Family: Richard Searle b. 1783

Robert Searle

M, b. 1820
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Robert Searle

M, b. 1816
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Robert Searle

M, b. 1826
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Robert Searle

M, b. 1816
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Ruben Searle

M, b. 1826
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Thomas Searle

M, b. 1791
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Family: Ruth (?) b. 1796

Ruth (?)

F, b. 1796
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Family: Thomas Searle b. 1791

Samuel Searle

M, b. 1826
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Samuel Searle

M, b. 1826
 • Birth*: Samuel Searle was born in 1826.
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Samuel Searle

M, b. 1829
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Samuel Searle

M, b. 1821
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Samuel Searle

M, b. 1826
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Samuel Searle

M, b. 1826
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Samuel Searle

M, b. 1826
 • Birth*: Samuel Searle was born in 1826.
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Samuel Searle

M, b. 1791
 • Birth*: Samuel Searle was born in 1791 at England, .
 • Last Edited: 11 Mar 2012

Sarah Searle

F, b. 1826
 • Last Edited: 12 Mar 2012

Sarah Searle

F, b. 1771
 • Last Edited: 12 Mar 2012

Sarah Searle

F, b. 1819
 • Last Edited: 12 Mar 2012

Sarah Searle

F, b. 1821
 • Last Edited: 12 Mar 2012

William Searle

M, b. 1801
 • Last Edited: 12 Mar 2012

Family: Sarah (?) b. 1801

Sarah (?)

F, b. 1801
 • Last Edited: 12 Mar 2012

Family: William Searle b. 1801

Thomas Searle

M, b. 1801
 • Last Edited: 12 Mar 2012

Family: Sarah (?) b. 1801

Sarah (?)

F, b. 1801
 • Last Edited: 12 Mar 2012

Family: Thomas Searle b. 1801

Sarah Searle

F, b. 1751
 • Last Edited: 12 Mar 2012

Sarah Searle

F, b. 1825
 • Last Edited: 12 Mar 2012

Sarah Searle

F, b. 1766
 • Last Edited: 12 Mar 2012

Sarah Searle

M, b. 1791
 • Birth*: Sarah Searle was born in 1791.
 • Last Edited: 12 Mar 2012

Sarah Searle

F, b. 1811
 • Last Edited: 12 Mar 2012

Sarah Searle

F, b. 1816
 • Last Edited: 12 Mar 2012

Sarah Searle

F, b. 1791
 • Birth*: Sarah Searle was born in 1791.
 • Last Edited: 12 Mar 2012

Sarah Searle

F, b. 1821
 • Last Edited: 12 Mar 2012